Seminaris de coordinació Primària-Secundària

Curs 2021-2022
Aprendre a aprendre

 • Compartir criteris organitzatius, de gestió i pedagògics per aprendre uns dels altres
 • Dissenyar conjuntament el projecte de traspàs de primària secundària amb els centres de Badia i de Barberà
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Horari: 12:00-13:30 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
Horari: 12:00-13:30 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
15/10/2021 12:00 PM
26/11/2021 12:00 PM
14/01/2022 12:00 PM
18/02/2022 12:00 PM
11/03/2022 12:00 PM
01/04/2022 12:00 PM
 

Curs 2020-2021
Aprendre a aprendre

 • Compartir criteris metodològics per a la programació i avaluació de les competències de l’àmbit d’aprendre a aprendre.
 • Dissenyar documents que puguin ser d’ús comú als centres per a facilitar l’assoliment d’aquestes competències.
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Horari: 12:40-14:00 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
Horari: 12:40-14:00 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
 1. 16/10/2020
 2. 27/11/2020 Presentació multinivell
 3. 15/01/2021 (traspàs, sense acta)
 4. 19/02/2021
 5. 12/03/2021
 6. 16/04/2021 (material per la sessió)
 1. 16/10/2020
 2. 27/11/2020 Presentació multinivell
 3. 15/01/2021 (traspàs, sense acta)
 4. 19/02/2021
 5. 12/03/2021
 6. 16/04/2021 (material per la sessió)
Curs 2019-2020
Aprendre a aprendre

 • Compartir criteris metodològics per a la programació i avaluació de les competències de l’àmbit d’aprendre a aprendre.
 • Dissenyar documents que puguin ser d’ús comú als centres per a facilitar l’assoliment d’aquestes competències.
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Horari: 12:00-13:30 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
Horari: 12:30-14:00 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
 1. 11/10/2019
 2. 08/11/2019
 3. 29/11/2019
 4. 10/01/2020
 5. 07/02/2020
 6. 06/03/2020
 7. 27/03/2020
 8. 24/04/2020
 1. 11/10/2019
 2. 08/11/2019
 3. 29/11/2019
 4. 10/01/2020
 5. 07/02/2020
 6. 06/03/2020
 7. 27/03/2020
 8. 24/04/2020
Curs 2018-2019
Aprendre a aprendre

 • Compartir criteris metodològics per a la programació i avaluació de les competències de l’àmbit d’aprendre a aprendre.
 • Dissenyar documents que puguin ser d’ús comú als centres per a facilitar l’assoliment d’aquestes competències.
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Horari: 12:00-13:30 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
Horari: 12:30-14:00 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
 1. 19/10/2018
 2. 09/11/2018
 3. 30/11/2018
 4. 18/01/2019
 5. 08/02/2019
 6. 08/03/2019
 7. 29/03/2019
 8. 10/05/2019
 1. 26/10/2018
 2. 16/11/2018
 3. 14/12/2018
 4. 01/02/2019
 5. 15/02/2019
 6. 15/03/2019
 7. 05/04/2019
 8. 17/05/2019
Curs 2017-2018

Avaluar per aprendre

 • Debatre i consensuar, en la mesura del possible, criteris pedagògics en relació a l’avaluació formadora
 • Compartir, dissenyar… instruments i/o documentació per afavorir l’avaluació formativa i formadora (AxA) en els centres.
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Horari: 12:30-14:00 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII
Horari: 12:30-14:00 h
Lloc: Servei Educatiu VOC VII