Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
    ae: crp-badia@xtec.cat

    Professionals: Miquel Xarau i Roser Viladot

  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
    ae: a8900272@xtec.cat
Badia del Vallès Barberà del Vallès
Centre Psicopedagoga Centre Psicopedagoga
ESC La Jota Sonia Calero ESC Can Llobet Pilar de la Cueva
ESC La Sardana Sonia Calero ESC Can Serra Pilar de la Cueva
ESC Las Seguidillas Eva Muñoz ESC Del Bosc Estel Asens
INS Badia Eva Muñoz ESC Elisa Badia Estel Asens
INS Federica Montseny Sonia Calero ESC Marta Mata Olga Ventosa
ESC Miquel Martí i Pol Olga Ventosa
ESC Pablo Picasso Pilar de la Cueva
INS Can Planas Estel Asens
INS La Romànica Pilar de la Cueva
INS Bitàcola Estel Asens
Fisoterapeuta Mireia Brillas Suport EAP Jenni Barrios

 

 

  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

    Professional: Lou Cairó (ae: mcairo@xtec.cat)

  • Al Servei Educatiu hi té seu el CRETDiC del Vallès Occidental (Centre de Recursos Específics per a Trastorns del Desenvolupament i la Conducta).
    ae: a8973217@xtec.cat

    Professionals: , Antonio Hidalgo, Mònica Nonell, Isidro Raya, Jenni Barrios