Formació

Les modalitats de formació en centre són:

 • Assessorament en centre
  – Modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.
  – És liderat per l’equip directiu.
  – Format presencial.
  – Té una durada no inferior a 20 hores, amb una part amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 • Taller a centre
  – Format presencial.
  – Té una durada màxima de 15 hores.
 • Formació interna de centre (FIC)
   Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.
  – És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
  – Dos modalitats:
  * Itineraris Guiats (el Departament ofereix eines d’autodiagnosi, materials de formació – orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia-, protocols i instruments d’avaluació). Durada total: 45 hores (30 presencials i 15 hores d’altres requisits)
  *Itineraris Propis. Durada total: 30 hores (20 presencials i 15 hores d’altres requisits)

Més informació detallada sobre les modalitats de formació


Reunió de Sector d’Inspecció. 30/10/2019

Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet

Presentació Escoles

Presentació Instituts


Formació eines competència, marc normatiu i eines
https://www.josepvial.com/