Seminari Secretaria

Enllaç a les noticies relacionades amb la secretaria dels centres educatius 

Espai vinculat al Seminari de coordinació de secretaria. Té com a objectiu consolidar la xarxa de professionals que desenvolupen la tasca de secretaris i secretàries als centres de la zona, oferir alguns recursos, resoldre possibles dubtes i compartir coneixements i maneres de fer.

Enllaços al continguts tractat a les sessions.

Curs 21-22

Sessió 1: 28/09/2021 https://docs.google.com/document/d/1bnkVGNmxLmZ6vYy9dTiSrZjl8W64RqnyJtRpzoAMpUc/edit?usp=sharing
Sessió 2: 26/10/2021
Sessió 3: 23/11/2021
Sessió 4: 11/01/2022
Sessió 5: 08/02/2022
Sessió 6: 15/03/2022
Sessió 7: 17/05/2022

Curs 2020/2021

Sessió 1: 13/10/2020

Documents tasques anuals

 1. Calendarització, sessions del seminaris concretes.
 2. Presentar el calendari de tasques  i confeccionar-lo amb el SEM Secretaris de la zona ENLLAÇ
 3. “Apadrinar” un  SEC “veterans” perquè tutoritzin temes concrets.
 4. Com fan les tasques els SEC cadascú?
 5. Temes a tractar al llarg del curs, propostes….
 6. ACORDS:
Sessió 2: 10/11/2020
Sessió 3: 01/12/2020
Sessió 4: 12/01/2021
Sessió 5: 09/02/2021
Enllaç a l’acta: Sessió 6: 16/03/2021     Enllaç al (Power)
Sessió 7: 27/04/2021

Curs 2019/2020

Sessió 1 (22 d’octubre del 2019) 11:30h a 13:30h
Sessió 2 (12 de novembre del 2019) 11:30h a 13:30h
Sessió 3 (10 de desembre del 2019) 11:30h a 13:30h Aquesta sessió es farà al Federica Monstseny. Ens ensenyarà com s’organitza
Sessió 4 (14 de gener del 2020) 11:30h a 13:30h
Sessió 5 (11 de febrer del 2020) 11:30h a 13:30h
Sessió 6 (28 d’abril del 2020) 11:30h a 13:30h
Sessió 7 ( maig del 2020) 11:30h a 13:30h
Curs 2018/2019

Dates sessions: 10/10/2018, 13/11/2018, 4/12/2018, 15/01/2019, 26/02/2019, 26/03/2019, 21/05/2019

Sessió 1 (10/10/18)

Sessió 2 (13/11/18)

Sessió 3 (04/12/18)

 Sessió 4 (15/01/19)

Informacions

Canvis en la coordinació del seminari.

Temes que tractarem: Pressupost

Com el definim a cada centre. Compartim  maneres de fer.

Parlem de com fer-ho en un institut escola. Can Llobet  viurà la novetat. Preguntarem com es gestionen els altres instituts escola.

Dubtes

Cal demanar el certificat a final d’any

Al final del banc es pot treure el certificat i no val diners, no és l’extracte, és un certificat de saldo. No cal pagar els 30,00€

Model 347. factures de més de 3000,00€. Li proposen que tregui la pestanyeta del 347. 

Justificació del romanent. Quan cal justificar-ho. Més d’un 20% . Cal fer un escrit. està a les instruccions de tancament.

Abans del 30 de gener s’ha d’informar al consell escolar el pressupost  del 2019.

Hi ha tasques que cal fer al llarg del segon trimestre de curs per tal d’assegurar la millor gestió de les dades del centre. L’explicació de cadascuna d’aquestes es pot consultar a lAteneu.

Temes per al proper dia

 • Nou sistema de registre digital. Entrades i sortides
 • Com fem les actes dels claustres. Com ho arxivem.
 • Factures electròniques, Número d’assentament?, número de registre d’entrada? com ho fem els altres?

Acords

Per la propera sessió portaran cadascú la definició del pressupost

Preguntarem com es gestionen els altres instituts escola.

Portarem cadascú el que tinguem i que pugui ajudar als dubtes.

 

Sessió 5

Informacions

L’Albert ha canviat de feina, ara es Miquel es farà càrrec de la coordinació de seminari de secretaris.

Pressupost 2019

Comentem-los, com ens organitzem. Justificacions econòmiques, sortides, etc…

Una companya ens ensenya el seu pressupost i ens explica que ella fa partides molt generals per no haver de modificar el pressupost. Es comenta que en ocasions, si has de justificar amb factures alguna cosa va molt bé poder crear una partida específica.

Document liquidació 2018

Pas a pas liquidació

Tasques 2n Trimestre esfer@

 • Efectuar la preinscripció dels alumnes pel curs següent
  • Definir el curs que cal mostrar per defecte a la matrícula configurant el paràmetre de centre
  • Realitzar la preinscripció

Arxivament

Nomenclatura departament

Document per facilitar l’arxivament

Power presentació de l’arxivament

Resposta de Dubtes  

Justificació del romanent. Quan cal justificar-ho. Més d’un 20% . Cal fer un escrit. està a les instruccions de tancament.

Dubtes del dia anterior:

1.Com fem les actes dels claustres. Com ho arxivem.

2.Factures electròniques, Número d’assentament?, número de registre d’entrada? com ho fem els altres?

Doc de referència

3.Definició del pressupost.:

Un pressupost és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse, en general un any.[1] Permet a les empreses, els governs, les organitzacions privades i les famílies establir prioritats i avaluar la consecució dels seus objectius. Per a arribar a aquestes fins pot ser necessari incórrer en dèficit (que les despeses superin als ingressos) o, per contra, és possible estalviar, en aquest cas el pressupost presentarà un superàvit (els ingressos superen a les despeses).

En l’àmbit del comerç és també un document o informe que detalla el cost que tindrà un servei en cas de realitzar-se. El qual realitza el pressupost s’ha d’atenir a ell i no pot cobrar-lo si el client accepta el servei. El pressupost es pot cobrar o no en cas de no ser acceptat.

Dubte Pendents sessió 4

Cal demanar el certificat a final d’any

Model 347. factures de més de 3000,00€. Li proposen que tregui la pestanyeta del 347

Preguntarem com es gestionen els altres instituts escola

Acords:

 • Ens veiem el 26 de març

Dubtes

 • Com registrar les factures electròniques, per trobar-les a l’arxiu. Quan les registres no surten a factures i per tant no tenen factures assentament i costa trobar-les en el registre.
 • Signatura digital
 • Preparar uns documents per arxivar amb la nomenclatura del departament (Pas a Pas)
Sessió 6

Informacions

 • Com registrar les factures electròniques, per trobar-les a l’arxiu. Quan les registres no surten a factures i per tant no tenen factures assentament i costa trobar-les en el registre.
 • Signatura digital
 • Preparar uns documents per arxivar amb la nomenclatura del departament (Pas a Pas)

Factures electròniques:

Comenten des de SSTT que quan acceptes les factures electròniques apareix una opció dins de la mateixa que et diu registre, s’obrirà el programa de introducció de factures i ho gestiones com en una factura normal i corrent.

Obrirem el seu program i ho farem in situ

Signatura digital

http://educacio.gencat.cat/documents/

IPCAministracioElectron/Signatura_electronica_presentacio.pdf

Pag 28

Només amb DNI

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

No es vàlid a nivell departament però si a nivell personal

Ensenyar Xolido amb el meu DNI i portatil

Arxivament/e-valisa

Presentació departament arxivament

Nomenclatura departament arxivament

Power presentació de l’arxivament

Codis per arxivar i explicació

Tasca pràctica

Document per facilitar e-valisa

Tasca per penjar carpetes drive arxivament

Id escola_Nom procediment i persona si s’escau_data_

Esfer@:

Acords:

Dubtes

 

 

Sessió 7

 • Calendari
 • Incidències esfer@ i altres
 • Planificació curs 2019-2020
 • Pregs i preguntes (Valoració)
 1. Calendari

Píndoles formatives direccions:

○ 9 de maig videoconferència

○ 6 i 13 de juny INS Terrassa

 1. Incidències esfer@ i resum de la formació

Espai per compartir

Power esfer@

 1. Planificació del curs 2019-2020

Horari nombre de sessions

7 sessions

11:30h a 13:30h

111 i 190

Divendres??

 1. Pregs i preguntes

S’ha d’omplir el qüestionari

Acords: Pendent curs 19-20

Mira de canviar el dia a divendres.

El curs vinent fer un document drive especificant que s’ha d’aprovar per consell a cada mes.

Parlar de les targetes de crèdit, prepagament.

Obligacions tributària, IRPF

Dubtes

 

 
Curs 2017/2018

Dates sessions: 17/11/2017, 18/01/2018, 13/03/2018, 24/04/2018, 25/05/2018

Sessió 1 (17/11/17)

Informacions 

Funcions del personal auxiliar d’administració (Documents per a l’organització i la gestió)

Model minuta formador 

Liquidació d’IRPF amb Esfer@ (actualització 18/07/17)  

Contractació

Sessió 2 (18/01/18)

Informacions

Conceptes tancament de l’exercici (gestió econòmica) presentació

Presentació Formació Esfer@ Tancament Exercici 2017  (gener 2018)

Sessió 3 (13/03/18)

Informacions 

Liquidació IRPF (Portal de centre)

Administració electrònica (Formació gener 2018)

Gestió acadèmica i administrativa (Formació Esfer@ febrer 2018)

Nova llei de contractes del sector públic – 01/03/2018

 Sessió 4 (24/04/18)

Sessió 5 (25/05/18)

Curs 2016/2017
Sessió 1 (21/10/16)

Sessió 2 (2/12/16)

Sessió 3 (20/01/17)

 Sessió 4 (10/03/17)

Sessió 5 (5/05/17)