Proves d’avaluació de quart d’ESO

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica.
És prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres.
El curs 2016/2017 es faran el 14 i 15 de febrer de 2017.
Accediu a la informació sobre el procediment, calendari, horari… Llegeix més»