Pràctiques referència

Pràctiques de referència: 

Acta de la sessió primària secundària on es s’expliquen les activitats multinivell de 4 centres Sem Prim-Sec: multinivell (acta)
Enllaç al projecte d’acompanyament 6è de primària 1r d’ESO Projecte acompanyament Prim-Sec
Recomanacions lectores recomanades dins del seminari de biblioteques 20-21 (accés només persones concretes per temes de dret d’imatge) Documents
Visites VA!! dins de ka xarxa XIEP Visites XIEP
Bones pràctiques tenim la paraula Comunicació Oral
Activitats Elisa Badia transformació digital Programacions Elisa Badia