SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS DES DEL 14 DE MARÇ

​​​​​Els terminis administratius de l’Administració de la Generalitat queden afectats amb motiu de la publicació del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma

La publicació i entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu, en la disposició addicional tercera, la suspensió dels terminis administratius des de l’entrada en vigor  d’aquesta normativa (el mateix 14 de març), en l’àmbit de l’Administació de la Generalitat de Catalunya.​

Aquesta interrupció s’aplica a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i comporta que, durant la vigència de l’estat d’alarma, se suspenguin i s’interrompin els terminis per tramitar els procediments de les entitats del sector públic (convocatòries, terminis d’interposició de recursos, etc).

Aquests terminis es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats. Tot això, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment.