CURRÍCULUM EDUCACIÓ INFANTIL. ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ. GENER 2020

Aquest mes de gener el Servei de Currículum d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Educació, ha publicat les ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL, que descriu les característiques de l’avaluació en el segon cicle d’educació infantil i dona orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa.

Inclou un recull sistematitzat d’aquells aspectes susceptibles de ser observats de l’evolució dels infants que han de permetre al docent prendre decisions per afavorir el seu desenvolupament global.

 

Repensar l’escola avui té a veure amb repensar l’avaluació. Durant molt de temps s’ha considerat que l’avaluació tenia per funció mesurar els aprenentatges; actualment l’avaluació està al servei de l’aprenentatge per millorar-lo.

Al segon cicle de l’educació infantil també s’han produït molts canvis. La majoria dels professionals que atenen els infants d’aq

uest cicle saben la importància que té:

  • Seguir el fil de la seva curiositat
  • Plantejar reptes interessants
  • Afavorir la relació i la comunicació,…

Això, evidentment, requereix formes diverses d’organització en el dia a dia. Aquest és el doble sentit d’aquest document:

  1. Donar elements de reflexió sobre l’avaluació a Ed. Infantil (2n cicle)

  2. Proporcionar un recull força exhaustiu dels aspectes observables del progrés de l’infant.

El mestre ha de recollir aquests aspectes observables en situacions habituals del dia a dia de l’infant i no preparar situacions en què l’infant hagi de mostrar una resposta a una situació determinada: en les activitats quotidianes, en les situacions de joc, en els racons, projectes i ambients…; en definitiva, en qualsevol situació d’aprenentatge i descoberta dins i fora de l’aula.

El CURRÍCULUM D’INFANTIL (2n cicle) permet dissenyar i implementar nous instruments d’avaluació i fórmules diferents i creatives per comunicar i transmetre les evidències d’aprenentatge dels infants.

Aquest document ajudarà els equips dels centres a repensar com observem, coneixem, deixem constància, compartim i comuniquen l’evolució dels infants al llarg del segon cicle d’Educació Infantil