Servei Comunitari en el marc dels Plans Educatius d’Entorn

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, la tasca que desenvolupen els Plans educatius d’entorn i la proposta metodològica de l’aprenentatge servei, comparteixen un ampli horitzó de finalitats comunes. Aquesta constatació i una oportunitat conjuntural han mogut al Departament d’Educació a desenvolupar formes d’articular aquestes estratègies i d’implantar-les de manera sostenible en els centres educatius i al conjunt de la xarxa educativa.

Comissió de Servei Comunitari, en el marc dels PEE de Salt

Aquest document vol promoure la metodologia d’aprenentatge servei dins el currículum dels centres educatius i en el marc dels Plans educatius d’entorn. L’objectiu és donar eines útils per vincular aquesta pràctica a les necessitats del territori i enfortir la xarxa comunitària.

Els centres dels municipis (Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra i Vila-seca) que formen part del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) no fa falta que signin el conveni de Servei Comunitari amb les entitats municipals.