Aquestes són algunes de les activitats dirigides a alumnat de diferents edats i etapes en les que participen diversos centres d’una zona i que es situen en el marc dels seminaris de coordinació primària-secundària