Descripció : Aquests tallers es plantegen com a sessions breus (màxim dues hores) per a tractar temes TAC.
Es pretén que els assistents adquireixin uns coneixements bàsics que els permetin seguir avançant de manera autònoma en el tema de les TAC.