El Projecte de Servei Comunitari que impulsa el Departament d’Ensenyament es fonamenta amb la proposta metodològica d’aprenentatge servei, la qual combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el que l’alumnat aprèn tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

web-anteriorweb anterior