Activitats dinamització de zona

Aquestes són algunes de les activitats dirigides a alumnat de diferents edats i etapes en les que participen diversos centres d’una zona i que es situen en el marc dels seminaris de coordinació primària-secundària.

roda

 

Zona Centre, Sant Josep i Sanfeliu

 

beelmat

 

Zona Bellvitge

 

 

virtual mate

 

Zona Santa Eulàlia

 

Jornada Virtual Matemàtica

Zona Can Serra-Pubilla Casas