Xarxa de centres mediadors

Des que es va iniciar el programa de convivència i mediació escolar, molts centres educatius s’han format i han incorporat la mediació no tan sols com una estratègia de gestió positiva dels conflictes, sinó també com a cultura de centre.

Dins el Seminari de Xarxa de centres de secundària per a la convivència s’organitza una trobada d’alumnes mediadors de l’Hospitelet, al Parc de Can Boixeres de la nostra ciutat.