Publicacions del Departament

El Departament d’Educació elabora, edita i difon publicacions relatives als àmbits educatius i a les àrees d’actuació de la seva competència, així com a les seves activitats.
En aquesta secció hi trobareu el catàleg de les publicacions en línia vigents editades pel Departament.