Espai per compartir propostes d’ambients d’aprenentatge; analitzar, reflexionar i aprofundir el que implica treballar per ambients; conèixer espais d’aprenentatges, disposició de mobiliari, provocacions i enriquiment d’activitats.

Els objectius del seminari són:

– Conèixer les implicacions a nivell metodològic del treball per ambients d’aprenentatge.
– Conèixer diferents eines per avaluar els ambients d’aprenentatge.
– Reflexionar sobre el perquè treballem per ambients i els canvis que impliquen a nivell organitzatiu i metodològic la incorporació de “ noves maneres de fer”.
– Compartir les propostes d’ambients d’aprenentatge de les escoles de la zona.