Presentació

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Suport a la inclusió. Assessorament sobre les mesures d’atenció a la diversitat.
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: projectes de centre, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maletes pedagògiques i materials educatius, maquinari, vídeos i textos especialitzats en educació.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres educatius, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 932602950 o enviant un correu electrònic a se-hospitalet@xtec.cat