Adaptació/creació de materials web – Grup de Treball

Som la Noèla Ribo, la Sílvia Marante i l’Anna Bigorra, integrants del Grup de Treball “Adaptació/Creació de materials web” i us presentem tres jocs que hem creat per treballar els verbs pronominals i l’ús correcte dels pronoms febles, pensats per a alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària. L’objectiu del joc de Les cares és el de  potenciar la capacitat de comprensió i producció d’oracions simples amb verbs pronominals i l’ús correcte dels pronoms febles. I el Qui a qui? i la Súper Oca Verbs Pronominals treballen la capacitat de comprensió i de producció d’oracions simples amb verbs pronominals i l’ús correcte dels pronoms febles segons el Complement Indirecte que s’elideixi. Per altra banda, també hem actualitzat les imatges del test Laura Bosch (català) perquè siguin més engrescadores pels alumnes.