El curt, el mig i el llarg termini dels serveis educatius

A continuació us reproduïm un article aparegut en l’edició núm 45 (maig 2010) del butlletí dels Serveis Educatius (BSEC) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una perspectiva a curt, mitjà i llarg termini elaborada pel Cap del Servei de Coordinació dels Serveis Educatius.


Tots i totes coneixeu que per qüestions de disposició pressupostària, l’equip de direcció del Departament ha optat per minorar conjunturalment el nombre de professionals dels serveis educatius.

A curt termini, la minoració de professionals dels serveis educatius és un procés que afecta a persones concretes i per tant, té una dimensió personal innegable. Les seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, la Subdirecció General d’Ordenació Curricular i Serveis Educatius i el Servei de Coordinació dels Serveis Educatius sabem del compromís professional i la vàlua de les persones a les quals afecta la minoració. Per això, compartim sovint amb ells i elles situacions personals doloroses. El curt termini, aquest final de curs, és per tant un moment dur, amb pèrdua de confiança i d’expectativa per als serveis educatius, que és perfectament comprensible.

A mig termini, el curs 2010-2011, caldrà un procés de redefinició de les tasques que els serveis educatius hauran de realitzar per tal d’adaptar-se a les necessitats prioritàries dels centres i les zones, però també al nombre de professionals dels equips. La situació actual ens ho fa difícil, però cal que entre tots i totes comencem a pensar en el curs vinent i amb les adequacions necessàries.

Per tant, caldrà fer una reflexió des de la proximitat de com prioritzar les activitats a realitzar. És segur que això ha d’afectar necessàriament el pla d’actuació del servei educatiu de zona. La redistribució de tasques i la resposta integrada de tothom serà una necessitat imprescindible, això vol dir que en alguns casos caldrà assumir i/o compartir tasques entre el conjunt de professionals del servei educatiu de zona. Adjudicar temes exclusivament a professionals d’un sol perfil pot esdevenir impossible de quadrar horaris i tasques.

El Servei de Coordinació dels Serveis Educatius ha previst, a final de curs, una formació específica per als equips de direcció dels SEZ, per tal d’ajudar a donar eines i reflexions de com realitzar aquesta adequació. Caldrà per tant donar una resposta professional i actuar per fer una gestió efectiva dels recursos dels quals disposem.

El nombre de professionals dels SEZ el curs vinent amb la minoració s’apropa a mil persones i per tant podem i hem de continuar oferint uns serveis que els centres necessiten. Certament l’efecte de la minoració és important però els serveis educatius tenen, i continuaran tenint, un paper molt important per assegurar la qualitat del nostre sistema educatiu.

A mig i llarg termini, cal continuar un procés d’adequació normativa dels serveis educatius en el desplegament de la LEC i sobretot per tal d’oferir els serveis que els centres necessitin de la forma més eficient possible. El director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat i el subdirector general d’Ordenació Curricular i Serveis Educatius van informar l’ACPEAP (Associació Catalana de Professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic) que el Departament està treballant per tal de proposar una regulació especifica dels serveis educatius de zona abans del termini de la legislatura. Aquest fet, confirma que la continuïtat dels serveis educatius està a l’horitzó del Departament d’Educació, amb els canvis que siguin necessaris.

Jesús Viñas  i Cirera
Cap del Servei de Coordinació dels Serveis Educatius

Per saber més sobre la política de la Coordinació de Serveis Educatius, podeu llegir: “Horizonte de los Servicios Educativos en Catalunya” a càrrec de Jesús Viñas, publicat a Organización y Gestión Educativa (OGE) núm. 12 de març-abril del 2010

1 comentari

  1. Pau

    Per sort, en el què l’autor anomena llarg termini ja no hi serà i no podrà seguir jugant el doble joc entre la (falsa) empatia/simpatia vers els serveis educatius i l’adaptació a les polítiques educatives de l’actual equip de direcció del Departament d’Educació per poder seguir mantenint l’inútil càrrec de cap del Servei de Coordinació dels Serveis Educatius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>