Orientacions tècniques

Entorn de treball.
 • L’entorn de treball serà el Drive de Google
 • Cal que els docents tinguin un correu operatiu.
 • El conte s’escriurà en un document de google que es compartirà amb els docents encarregats dels grups que en redacten el nus i el desenllaç.
 • Aquests documents compartits es crearan des del servei educatiu.
 • Cada grup aparellat accedirà al seu document des de les pàgines preparades per a cadascun dels nivells.
 • En aquestes pàgines hi trobareu els aparellaments dels grups per nivells de les escoles participants.
 • Cada grup tindrà els enllaços als documents que només estaran compartits amb les persones responsables.
El document.
 • Cada grup redactarà un nus o un desenllaç segons l’aparellament.
 • Tant el nus com el desenllaç no podran tenir més de 3 pàgines cadascun.
 • El document on s’escriurà el conte constarà de 3 parts
  • La portada i l’inici. El servei educatiu proposarà una maqueta inicial amb la portada (a completar per cadascun dels grups que redacten el conte) i l’inici.
  • El nus que crearà el grup encarregat.
  • El desenllaç que redactarà el grup que li pertoqui.
 • La portada i l’inici poden tenir il·lustracions que faran el dos grups. Si el grup que li pertoca fer el nus fa el dibuix de la portada, el grup que faci el desenllaç s’encarregarà del dibuix que il·lustrarà l’inici.
 • Veure les indicacions sobre el text.
 • En cada document hi trobareu:
  • Portada amb el títol, un espai per posar la imatge i el nom dels autors. També hi ha un espai per posar un subtítol, en cas que ho creieu convenient.
  • Inici del conte a càrrec de la Mercè Anguera.
  • Dues pàgines en blanc, una per iniciar el nus i l’altra per iniciar el desenllaç. Recordeu que el nus pot tenir com a màxim tres pàgines (text i imatges) i el desenllaç també
  • Una pàgina final per si voleu afegir el logo de les dues escoles que han creat el conte.
Les il·lustracions.
 • Els textos s’acompanyaran d’il·lustracions.
 • Per a realitzar les il·lustracions es podrà fer servir qualsevol tècnica: llapis, tempera, cera, aquarel·la, collage…
 • Les il·lustracions poden ser en color o en blanc i negre.
 • Per inserir-les al document cal que es tinguin en compte aquestes indicacions.