Orientacions tècniques

Entorn de treball.
 • Google Drive: L’entorn de treball serà el Drive de Google.
 • Correu-e: Caldrà que els docents tinguin un correu-e operatiu.
 • Google Doc: El Servei Educatiu crearà un Document de Word a Google Drive per a cada grup i els compartirà només amb el referent de cada centre.
Text
 • Llargària: Tant el nus com el desenllaç no podran tenir més de 3 pàgines cadascun.
 • Llibre d’estil: Podeu accedir en aquest document per poder unificar l’edició del text.
 • Estructura:
  • Portada: El Títol, l’espai per posar la imatge i el nom dels autors. També es preveu un espai per posar un subtítol, en cas que es cregui convenient.
  • Inici: A càrrec de la Mercè Anguera.
  • Dues pàgines en blanc: Una per iniciar el nus i una altra per iniciar el desenllaç. Recordeu que el nus pot tenir com a màxim tres pàgines (text i imatges) i el desenllaç també.
  • Una pàgina final per si voleu afegir el logo de les dues escoles que han creat el conte.
Il·lustracions.
 • LocalitzacióTal i com s’ha especificat més amunt, els textos s’acompanyaran d’il·lustracions. Una d’bligatòria a la portada (creada pel centre que farà el nus), i una altra al desenllaç (creada pel centre que fa el desenllaç). Optativament se’n podran afegir a l’inici i/o al nus (pel centre encarregat del nus), i al desenllaç (pel centre encarregat d’aquesta part).
 • Tècnica: Per a realitzar les il·lustracions es podrà fer servir qualsevol tècnica: llapis, tempera, cera, aquarel·la, collage…
 • Color: Podran ser en color o en blanc i negre.
 • Instruccions tècniques per inserir les imatges al document: Podeu consultar aquest document amb les indicacions.

Agrupacions

 • Cada 2 centres formaran un grup. Cada grup redactara un nus o un desenllaç, segons li pertoqui.
   • La portada i l’inici: El servei educatiu proposarà una maqueta inicial amb la portada i l’inici (La il·lustració de la portada la crearà el centre encarregat del nus, de manera obligatòria. I optativament en podrà fer una altra per a l’inici).
   • El nus: El centre que li pertoqui redactarà el nus i farà la il.lustració de la portada  (optativament, podrà fer una il·lustració per a l’inici i/o al nus).
   • El desenllaç: El centre que li pertoqui redactarà el desenllaç i també crearà les il·lustracions al desenllaç (una, obligatòria).