Propostes metodològiques

En aquest document es recullen una sèrie de propostes relacionades:

  • Amb allò de la narració proposada per la Mercè Anguera que s’ha de tenir en compte per a la continuació de la història.
  • Sobre escriptura creativa: generar idees, els personatges, el diàleg…
  • De com organitzar l’aula per a realitzar l’activitat. Es donen orientacions per al treball en grup, per parelles i individual.