A banda de consultar la web nodes del vostre centre educatiu, també us oferim aquests recursos en línia de suport a la docència a casa: