El Pot

potcap

El Pot és un programa de suport als centres educatius del Bages que proposa una sèrie d’activitats didàctiques i aporta ajuts per poder-les desenvolupar.

Totes les activitats, si no s’indica el contrari, estan pensades per fer-les als centres educatius.

Trobareu totes les activitats al menú desplegable de l’esquerra.

Les sol·licituds s’han de fer a través del formulari que trobareu a la part inferior del menú de l’esquerra de les pàgines web d’El Pot, del 6 al 20 de setembre de 2019.
A partir del 14 d’octubre es comunicaran les assignacions als centres.
La selecció es farà tenint en compte l’adequació a les condicions de cada proposta per part del grup sol·licitant (nombre d’alumnes, nivell, disponibilitat d’espai, etc.) i el volum global d’ajuts que rep el centre en el conjunt del programa.

La participació en el programa implica el compromís dels centres a respectar els requisits de cada activitat, a acceptar les condicions econòmiques, a abonar l’import corresponent al centre el mateix dia que es fa l’activitat i a respondre les enquestes de valoració de les activitats.

Trobareu informació d’altres activitats que ofereixen els serveis didàctics de diferents institucions i organitzacions de la comarca en aquest enllaç.

Organitza: