Formació

El Departament d’Ensenyament presenta la seva oferta formativa a la secció de formació de la XTEC. A cadascun dels diferents apartats d’aquesta pàgina i a través del cercador d’activitats es pot accedir a la informació relacionada i la inscripció, sempre que estigui oberta, de les activitats.

Des dels centres de recursos pedagògics es gestiona els plans de formació de zona (PFZ) que són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat de la comarca, d’acord amb un conjunt de línies de formació permanent que proposa el Departament d’Ensenyament i que tenen com objectiu donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius i dels docents.