Consulta d’assignacions

Des d’aquí podreu revisar les dades de la vostra sol·licitud d’inscripció. Igualment, si veieu que el centre que teniu adscrit no és on realment treballeu, també podeu canviar-lo  (és recomanable de fer-ho, ja que pot ser un factor determinant en fer les assignacions).