Certificats

El Departament d’Educació no emet certificacions de formació en suport paper. Al cap d’un mes d’acabar una activitat -aproximadament-, les persones que tenen dret a certificació, la troben incorporada al seu registre electrònic de formació.
Per fer la consulta necessiteu l’usuari i la contrasenya de l’XTEC.
Si no visualitzeu l’aplicatiu, visiteu aquesta adreça.