Pla educatiu d’entorn (PEE)

El Pla educatiu d’entorn és un instrument que dona una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.

Al Bages hi ha dos plans en funcionament:

Pla Educatiu d’Entorn de Manresa

Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud