Calendari PFZ

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 21-04-16 17-05-16
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 18-05-16 28-05-16
Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 31-05-16
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-16 14-07-16
Publicació de les activitats aprovades 15-07-16
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-16 28-09-16

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 28 de setembre 10 d’octubre a partir del 17 d’octubre
Segon torn del 9 al 18 de gener 30 de gener a partir de l’11 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 21 de juny a partir del 3 de juliol