Oferta d’activitats de zona

(actualment no hi ha cap oferta formativa pendent d’inici per al curs 2015-2016. Podeu consultar la informació relacionada amb la concreció de demandes formatives per al curs 2016-2017).

 

1apfz

La formació del professorat és un recurs que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

El document sobre els criteris, instruccions i orientacions de la formació permanent del professorat per al curs 2016-2017, ha estat coordinat per la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació. En aquest document (inserit en aquest mateix espai web més avall en sengles versions abreujada i íntegra) s’hi apleguen els aspectes normatius, organitzatius i de gestió, així com també les modalitats i formats de la formació permanent del professorat i els criteris avaluatius.

De cara al curs, 2016-2019 i en funció del calendari previst, ens trobem en la fase de concretar les necessitats formatives, tant per aquelles activitats orientades a la formació en cada centre educatiu, com per a aquelles altres corresponents a les diverses comunitats de pràctica actives a la demarcació del Servei Educatiu Baix Llobregat-6.

✎ A continuació disposeu dels formularis per cursar les respectives demandes i que s’han de tramitar fins al 17 de maig de 2016:

Atenció, per al tràmit cal fer servir l’indentificador del correu-e de la XTEC. Gràcies.

Annex 1 (versió abreujada dels criteris, instruccions i orientacions de la formació permanent del professorat per al curs 2016-2017).

Annex 2