Calendari

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Vilafranca del Penedès.

Dies de lliure disposició curs 2016-2017: 31 d’octubre de 2016, 9 de desembre de 2016, 2 i 3 de març de 2017 i  2 de maig de 2017.