Calendari

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Vilafranca del Penedès.

Dies de lliure disposició curs 2017-2018: 13 d’octubre de 2017, 7 de desembre de 2017, 12 de febrer de 2018, 30 d’abril de 2018 i 21 de maig de 2018.