Calendari

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Vilafranca del Penedès.

Dies de lliure disposició curs 2020-2021: 2 de novembre de 2020, 7 de desembre de 2020, 15 de febrer de 2021, 30 d’abril de 2021 i 24 de maig de 2021.