Calendari

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Vilafranca del Penedès.

Dies de lliure disposició curs 2018-2019: 15 d’octubre 2018, 2 de novembre 2018, 7 de desembre 2018, 15 de febrer  2019 i 4 de març 2019