Calendari

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Vilafranca del Penedès.

Dies de lliure disposició curs 2019-2020: 4 de novembre de 2019, 5 de desembre de 2019, 24 de febrer de 2020, 30 d’abril de 2020 i 1 de juny de 2020.