Contacte i horari d’atenció

OFICINA GESTORA

EQUIPS DEL SERVEI EDUCATIU

Horari de registre i d’atenció

ATENCIÓ TELEFÒNICA (93 657 09 78)
dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h.

ATENCIÓ TELEFÒNICA I PRESENCIAL
dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14 h.

Es pot presentar una Petició genèrica des d’aquest web http://tramits.gencat.cat o enviar una consulta a http://gen.cat/contacte.

No obstant això, recordeu que per les trameses de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat cal utilitzar l’eValisa, ja que incorpora de manera automàtica el registre corporatiu de la Generalitat.

  • CRP <crp-altpenedes@xtec.cat> Atenció al públic a hores concertades.
  • EAP <eap-altpenedes@xtec.cat> Atenció al públic a hores concertades.
  • ELIC Professionals equip LIC Atenció al públic a hores concertades.
  • CREDA Comarques IV <a8910009@xtec.cat>

Servei Educatiu de l’Alt Penedès <se-altpenedes@xtec.cat>