Contacte i horari d’atenció

Concertar visita presencial a través del correu electrònic se-altpenedes@xtec.cat o contactar amb cada equip de professionals:

  • CRP Atenció per correu electrònic <crp-altpenedes@xtec.cat>.
    Atenció al públic a hores concertades.
  • EAP Atenció per correu electrònic <eap-altpenedes@xtec.cat>.
    Atenció al públic a hores concertades.
  • ELIC. Atenció per correu electrònic, veure professionals equip LIC.
    Atenció al públic a hores concertades.
  • CREDA Comarques IV <a8910009@xtec.cat>

L’Oficina GESTORA romandrà tancada fins a nou AVÍS. Per presentar documentació, podeu dirigir-vos a les següents Oficines de Registre.

La presentació de documentació presencialment al Registre del carrer Casp es farà únicament a través de cita prèvia (cal seleccionar el tema “Registre administratiu”).

Tanmateix, us recordem que es pot presentar documentació mitjançant el registre electrònic de la Generalitat (Petició genèrica) des de la seu electrònica a la qual podeu accedir des de l’enllaç següent:

>> https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

No obstant això, recordeu que per les trameses de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat cal utilitzar l’eValisa, ja que incorpora de manera automàtica el registre corporatiu de la Generalitat.