NOUS MATERIALS DE PRÉSTEC. PER TREBALLAR LES HABILITATS SOCIALS I DE COMUNICACIÓ

Us presentem nous materials que tenim al Servei Educatiu per incorporar al nostre servei de préstec. Els podreu trobar a l’apartat de Préstec

 

JOC “UNO ENTRE UN MILLÓN”

Uno entre un millón és un entretingut joc de cartes dissenyat per ajudar a millorar l’autoestima de nens i preadolescents. Basat en una dinàmica de joc similar al popular joc de cartes UNO, resulta divertit, senzill i fàcil d’aprendre.

L’objectiu final del joc és que a partir de preguntes inserides dins del propi joc descobreixin les seves qualitats, virtuts i aquelles coses que els fan únics, un entre un milió. Les preguntes busquen contribuir al fet que aprenguin hàbits cognitius i conductuals que els ajudin a sentir-se millor amb ells mateixos i a desenvolupar nivells d’autoconfiança més elevats.

L’agilitat del joc, la inclusió de diferents activitats i sorpreses dins d’aquest i el component de reforç de l’autoestima que implica fa que resulti molt atractiu per als infants i preadolescents.

FITXA TÈCNICA

Nom: Uno entre un Millon. Joc de cartes per millorar l’autoestima.

Idioma: Llengua castellana

Edat: 6 a 12 anys

Duració: Variable

Finalitat: Millora de l’autoestima

Components del joc: manual d’instruccions y un joc de cartes: Promotores de autoestima (18), ¿Qué harías si…? (18), Cuando te sientes bien contigo mismo (18), Me respeto (18), Toma una carta (8), Cambio de sentido (8), Salto (8), Comodín (8).

 

JOC “DE LAS HABILIDADES SOCIALES”

Aquest atractiu joc de taula utilitza un senzill i familiar format basat en targetes en què es plantegen situacions socials concretes a les que els nens s’enfronten diàriament i es reflecteixen les actituds, pensaments o comportaments que poden donar-se davant d’elles.

Els continguts que s’aborden en les targetes estan organitzats en quatre grans àrees (Fer amics, Respondre positivament als altres, cooperar i Expressar les necessitats), que al seu torn incideixen en 20 comportaments específics (p. Ex., Fer compliments, iniciar converses, oferir ajuda …).

Utilitzant els principis del modelatge, el reforç, la retroalimentació i la pràctica, el joc ensenya als nens sis habilitats cognitives específiques (autoreforç, Reconeixement causal, Afrontament de l’ansietat, Afrontament dels errors, Expectatives d’eficàcia i Expectatives de resultats) que els permetran millorar les seves habilitats socials

El manual inclou 3 qüestionaris que poden ser utilitzats per identificar els dèficits específics del nen i poder així seleccionar les targetes més adequades per abordar aquests problemes.

 

FITXA TÈCNICA

Nom: El juego de las habilidades sociales.

Idioma: Llengua castellana

Edat: 6 anys – endavant

Duració: Variable

Finalitat: Millora de les habilitats socials

Components del joc: manual d’instruccions, Taulell de joc, 6 jocs de targetes, 6 peons, 1 dau i 200 fitxes grogues.

 

JOC “DE LAS PISTAS”

El Joc de les Pistes té l’objectiu de proporcionar als terapeutes, els mestres i els pares un conjunt de recursos que poden utilitzar per ajudar els nens i adolescents amb trastorns de l’espectre autista o altres problemes socioemocionals a prestar atenció i a comprendre les expressions facials , el llenguatge corporal i altres aspectes de la comunicació social. Les targetes i les activitats del joc que es proposen poden ajudar els nens a desenvolupar l’hàbit de percebre el context social i d’obtenir conclusions a partir de les observacions, és a dir, de detectar les expressions facials i el llenguatge corporal per tal de imaginar els pensaments i sentiments associats als mateixos.

El Joc de les Pistes és flexible, eficaç i adaptable, de manera que pot utilitzar-se per treballar amb nens i amb adolescents de diverses edats que tinguin dificultats socioemocionals tant lleugeres com de més gravetat. Les activitats no són rígides, sinó que els terapeutes, els professors i els mateixos nens podran descobrir altres aplicacions a partir de les targetes que s’inclouen en el joc.

FITXA TÈCNICA

Nom: El juego de las pistas

Idioma: Llengua castellana

Edat: 6 – 16 anys

Duració: Variable

Finalitat: Millora de la comunicació social

Components del joc: manual d’instruccions, 5 jocs de targetes i cartes: Pistes (15), Cares y sentiments (40), llenguatge corporal (48), “Las 5 preguntas” (10) i “En otras palabras” (112); una ruleta i 100 fitxes grogues.