ELS 7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE

 

La infografia dels 7 principis bàsics de l’aprenentatge (Fundació Jaume Bofill) explora la naturalesa de l’aprenentatge a través de la cognició, l’emoció i la biologia, i analitza les implicacions de diferents aplicacions en entorns d’aprenentatge.

Està Basada en la recerca del projecte INNOVATIVE LEARNING ENVIRONMENTS de l’ l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic  (OCDE)  i concretament en la seva publicació The nature of learning: using research to inspire practice,  (“La naturalesa de l’aprenentatge: Utilitzar la recerca per inspirar la pràctica”. 2010) que trobareu en aquest ENLLAÇ. En aquesta publicació  es va sintetitzar i derivar set principis transversals que poden orientar la creació dels entorns d’aprenentatge del segle XXI.