COM MILLORAR ELS INFORMES D’AVALUACIÓ

COM PODEM MILLORAR ELS INFORMES D’AVALUACIÓ PER QUÈ SIGUIN MÉS FORMATIUS I ORIENTADORS PER ALS ALUMNES I LES FAMÍLIES?
Segons la normativa vigent, els informes d’avaluació trimestrals que compartim amb les famílies tenen la finalitat de: 
● Informar dels resultats obtinguts per l’alumne en… Llegeix més»

D’ENSENYAMENT A EDUCACIÓ

 

Ensenyament canvia de nom i passa a anomenar-se Departament d’Educació

A partir del passat 7 de desembre de 2018, el Departament d’Ensenyament canvia el seu nom pel de Departament d’Educació. Es fa efectiu d’aquesta manera l’anunci fet pel conseller Josep Bargalló en arribar al capdavant del Departament, quan ja va avançar que es faria una nova denominació de la conselleria.
El canvi de nom per Departament d’Educació va en coherència amb la terminologia establerta en la Llei d’Educació de Catalunya, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que defineix el dret a l’educació com el “dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”.
Així mateix, s’adapta també a una concepció estesa a nivell internacional i acadèmic, i que remet a un corrent actualitzat de les polítiques educatives. Aquesta concepció entén l’educació més enllà de l’adquisició de coneixements acadèmics i implica una visió integral de l’educació també des de la perspectiva de caràcter personal, social i professional.
Aquesta homologació també es troba en les pròpies sigles de l’UNESCO, (Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura) organisme internacional que vetlla per garantir el dret a l’educació i, alhora, és el concepte que utilitzen la majoria de ministeris dels estats propers, començant per la pròpia Unió Europea amb la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Esport.
La modificació tindrà un cost mínim des del punt de vista econòmic, atès que els principals canvis seran a nivell d’actualització de les aplicacions digitals. Es formalitzarà en la placa identificativa de la seu central del Departament, però no es modificaran les plaques ja existents a escoles i instituts d’arreu del país, almenys fins que les actuals es malmetin i pertoqui renovar-les. Així mateix, la papereria del Departament amb el nou logotip s’anirà encarregant a mesura que l’actual es vagi gastant.

LA RÚBRICA DEL CANVI

 

El llibre LA RÚBRICA DEL CANVI és una eina d’orientació dels centres educatius en el procés de canvi a través de l’autoavaluació.

Mitjançant la reflexió compartida permet situar la realitat del centre, analitzar els objectius de canvi i prioritzar-los.

El llibre  recull tots els continguts en un format condensat i visual i incorpora un esquema mut de treball. Us el podeu descarregar en aquest ENLLAÇ.

A la web http://rubricadecanvi.cat/intro teniu més informació d’aquest projecte liderat per Escolanova21.

BUTLLETÍ DIGITAL DEL BANC DE RECURSOS

El BANC DE RECURSOS acaba de publicar el seu 1r Butlletí digital, La lectura, font de plaer i de coneixement del curs (novembre 2018).

El BDR és repositori d’informació, fruit d’una tasca de col·laboració entre diversos CRP de Catalunya que formem un grup de treball en xarxa. Conté una selecció acurada de recursos relacionats amb la lectura en tot el seu abast.

Us animem que li feu una ullada i aprofiteu aquells recursos que us siguin d’utilitat.

CAÇADORS DE DIAMANTS

LA NOVA MALETA D’EDUCACIÓ FÍSICA

Al Centre de Recursos estem d’enhorabona, ja que hem estrenat la nova maleta pedagògica d’Educació Física en la que podrem treballar mitjançant reptes cooperatius.

A continuació trobareu una breu explicació d’aquest recurs i els enllaços a l’apartat de préstec per què el pugueu demanar.

De ben segur que els infants gaudiran d’aquest material!

 

 

Caçadors de diamants és una gamificació, inspirada en un joc de taula, per a treballar les dimensions i les seves corresponents competències dins de l’àmbit de l’educació física utilitzant els reptes físics cooperatius com a eix vertebrador. Per a jugar a caçadors de diamants s’utilitza una estructura de metodologia cooperativa anomenada “Pensa, comparteix, actua”.

“Es una bona manera d’iniciar-se a treballar amb metodologia cooperativa a les sessions d’educació física”

 

A qui va adreçat?
Va adreçat a escoles i instituts. S’hi pot jugar a partir dels 9 anys. És adequat per a jugar-hi entre 12 i 30 jugadors.

Com s’hi juga?
El joc parteix d’una història, on uns éssers fantàstics ens demanen ajuda per alliberar els seus poders que han quedat atrapats dins d’uns diamants que estan escampats per un bosc.
Per a poder alliberar els diamants, els jugadors, organitzats en grups cooperatius de 4-5 jugadors, hauran d’anar superant petits reptes motrius per arribar als diamants.
Tots els grups participants, mouen un mateix personatge a mesura que van superant els reptes cooperatius, però hi ha un personatge tenebrós, el corb, que s’aprofitarà dels seus errors per a avançar en el joc i arribar abans que ells als diamants.

Trobareu la informació per demanar-la en aquest ENLLAÇ.

 

DECÀLEG D’ESCRIPTURA

El decàleg d’escriptura s’adreça, alhora, a docents i centres, amb la voluntat de divulgar, remarcar o fixar deu aspectes clau de la didàctica de l’escriptura. S’ha editat un únic decàleg per al segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria. Acompanyen el decàleg unes orientacions en les quals el professorat pot trobar concrecions per a cadascuna de les sentències, tenint en compte la idiosincràsia de l’ensenyament i aprenentatge de l’escriptura tant al segon cicle d’educació infantil i cicle inicial de primària, al cicle mitjà i superior de primària com a l’educació secundària obligatòria. En aquestes orientacions també es proposa un seguit d’activitats perquè l’equip docent de cada centre pugui apropiar-se el contingut del decàleg d’una forma col·laborativa.