Documents bàsics Servei Comunitari a Barcelona

Per a la posada en marxa d’un projecte de Servei Comunitari es requereixen  4 documents bàsics.

dibuix-sense-titol-dibuixos-de-google

 

 

Document de conveni de col·laboració:

Aquest document se signa entre:

L’ENTITAT + EL REPRESENTANT LEGAL del centre.

Aquest representant legal, en el cas dels centre públics de Barcelona , és el Consorci d’Educació Us deixem un model de conveni del Document de conveni de col·laboració, Entitat i Consorci.

Atenció, en cas de ser un centre de primària, també cal anar regularitzant la situació de signatures de convenis.

dibuix-sense-titol-dibuixos-de-google1

 

 

 

Declaració de compromís

Aquest document el signa :

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE + L’ENTITAT

I compromet a ambdues parts a dur a terme l’objectiu de fomentar, entre els alumnes d’ESO accions de compromís cívic i d’exercici actiu de la ciutadania en cinc qüestions:

1. Elaboració d’un pla de treball ( objectius, continguts,  persones referents d’ambdues parts, el calendari de reunions i els mecanismes de seguiment i control.)

2. Protocol amb l’objectiu d’agilitzar la notificació mútua de les incidències que puguin afectar la prestació del servei.

3. Col·laboració amb el centre i li facilitarà tota la informació necessària. A l’acabament de l’activitat el centre educatiu avaluarà els alumnes participants i elaborarà una memòria avaluadora del projecte (de la qual n’informarà al consell escolar) i l’entitat.

4. l centre educatiu i l’entitat es comprometen a difondre i fer visibles les actuacions que es deriven de la prestació del servei comunitari.

5. A respectar el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Declaració de compromís

Així mateix, podeu accedir als següents model

dibuix-sense-titol-dibuixos-de-google2

 

 

 

Model de projecte

Un model de projecte que pot ser una guia alhora de concretar el projecte entre el centre i l’entitat
dibuix-sense-titol-dibuixos-de-google3

 

 

Model de projecte

 Document d’autorització de la prestació

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>