Subxarxes de la Xarxa Territorial de Cultura Digital

El dijous 16/09/2021 es va presentar la Xarxa Territorial de Cultura Digital. Aquest curs 2021-2022 s’ha dividit en tres subxarxes, que tot i que comparteixen l’objectiu comú de transformar digitalment al centre, es dirigeixen a perfils diferents amb continguts i espais específics.

A continuació trobareu el vídeos presentació de cada subxarxa i el codi i títol de l’activitat publicada al PFZ Alt Penedès:

Coordinació digital
Coordinadors i coordinadores digitals Vídeo presentació 16/09/2021
Nodes: https://projectes.xtec.cat/xtcd/coordinacio-digital-de-centre/

2070261207 Subxarxa Territorial de Coordinació de Cultura Digital
Modalitat: Seminari de coordinació.
Persones destinatàries: Coordinadors digitals de centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària


Estratègia digital de centre
Membres de la comissió digital Vídeo presentació 16/09/2021
Nodes: https://projectes.xtec.cat/xtcd/estrategia-digital-de-centre/

2070540529 Subxarxa Territorial per a l’Estratègia digital de centre
Modalitat: Grup de treball.
Persones destinatàries: Docents impulsors de l’Estratègia digital de centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
* Priorització: Els 2 centres que tenen mentoria i un màxim total de 10 centres.


Competència digital docent
Docents de tots els nivells educatius Vídeo presentació 16/09/2021
Nodes: https://projectes.xtec.cat/xtcd/competencia-digital-docent/

2070250529 Subxarxa de Competència Digital Docent
Modalitat: Seminari.
Persones destinatàries: Professorat en general. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària