Preguntes freqüents – Centres en línia

Recull de preguntes i respostes al voltant del portals educatius i d’altres temes TAC

Aquest és l’accés al formulari per plantejar-nos dubtes.

I les famílies?
Des del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-23 i el Pla de millora d’oportunitats educatives, impulsats des del Departament d’Educació, neix la iniciativa Famílies digitals per facilitar l’adquisició de la competència digital per part de les famílies i donar resposta des de l’acompanyament a les seves necessitats.

Què és l’Estratègia Digital de Centre? Complementa el nostre Pla TAC o el substitueix? On podem trobar tota la documentació sobre el tema?

 • L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu, per tant és una evolució dels antics Plans TAC. Podeu trobar tota la informació sobre el tema en aquesta pàgina
 • Podeu trobar en aquesta altra pàgina tots els documents publicats pel Departament sobre el Pla d’Educació Digital de Catalunya.

Ja tenim al centre els ordinadors del professorat i de l’alumnat i les MIFI’s de connectivitat del Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC). On podem trobar indicacions per a la gestió de tot aquest maquinari?

Tenim dubtes entre el moodle-EIX i el Google Classroom. Hi ha alguna comparativa entre les dues plataformes? 

1. Moodle Àgora o EIX

  • Pot el meu centre demanar el portal EIX? Sí, si no té activat ni el moodle Àgora ni el moodle EIX. Cal fer la demanda en aquesta pàgina i trobareu el procés a seguir en aquest fil del fòrum d’ajuda.
  • Què ens aporta Moodle-Eix respecte altres EVA (Entorns Virtuals d’Aprenentatge)? Les dades estan allotjades en el servidor d’Educació i no cal demanar registre als alumnes. Hi ha plantilles predissenyades, també per a educació infantil i cicle inicial. Facilita la comunicació amb alumnes, fer agrupacions per personalitzar l’entorn d’aprenentatge i fer seguiment ordenat de les tasques i les retroaccions (“feedback”).
  • Hem vist als webinars que hi ha l’opció de no ensenyar les mateixes activitats als diferents alumnes d’una classe. Necessitaríem saber com restringir determinades activitats, des de la mateixa activitat. Per aconseguir-ho s’han de crear diferents grups: un general amb tot l’alumnat de l’aula i la mestra, un altre sense una part de l’alumnat i la mestra i un últim en què hi hagi només l’alumnat exclòs anteriorment i la mestra. Abans, però, s’ha d’haver configurat el curs amb grups separats. Un cop creats aquests diferents grups, quan s’afegeixen recursos o activitats s’han d’assignar al grup que més convingui tenint en compte qui hi ha a cada grup. Consulteu aquest tutorial de creació de grups.

2. Google Classroom

  • Puc recuperar un classroom que tenia en un altre centre per utilitzar-lo en el meu centre actual? Sí, de moment, per fer-ho cal que el centre on estava allotjat el classroom a importar introdueixi el domini del teu nou centre a la llista blanca del seu domini. Pots seguir aquestes indicacions de l’Ateneu. Més informació.
  • Es poden fer proves avaluatives amb el Google Classroom? Hi ha la possibilitat de limitar el temps de realització? Des d’aquests tutorials (1 i 2) de Youtube podeu veure com crear qüestionaris avaluatius i amb limitació de temps. pots trobar més informació a l’ajut de Google.

3. Gsuite

  • Quins processos cal seguir per demanar el Gsuite? Pots seguir els passos que marca aquesta pàgina de l’Ateneu.
   Tot i això, en el cas de voler demanar-lo, et recomanem que et posis en contacte amb el CRP per facilitar-te algun aclariment.

4. NODES

5. Microsoft365

  • Les aplicacions de Microsoft365 són gratuïtes? Sí, es poden consultar les condicions d’accés a la seva pàgina. Entre el professorat es pot fer servir l’adreça de correu electrònic de la xtec per accedir-hi gratuïtament a títol individual. Com a centre, també es pot obtenir gratuïtament el paquet de Microsoft365 per a tota la comunitat, però caldrà tenir un domini per fer la demanda.

6. Continguts digitals

Altres preguntes

  • Hi ha alguna recomanació pel que fa a l’ús didàctic de les videoconferències? El CRP ha preparat una pàgina amb tot un seguit de recomanacions pel que fa a les videoconferències.
  • Amb quin suport o formació podem comptar per incorporar els EVA? Feu arribar les vostres necessitats i propostes al CRP. Podem facilitar-vos recursos i valorar conjuntament quin és el suport que us podem oferir: enllaços, webinars, monogràfics CRP o formació en centre. Més informació.
  • Es poden visualitzar els mails dels comptes corporatius (XTEC i del meu centre) al meu compte personal de correu? Sí, cal seguir les indicacions de l’ajut de Google per redirigir tots els correus dels comptes corporatius al compte que es vulgui o a l’inrevés.

Al nostre web, a Recursos en línia, podeu trobar més informació sobre Cultura digital i tecnologies educatives

Darrera actualització: 13/09/2021