Erasmus + Santa Coloma de Gramenet 2019-2021

El 30 de setembre de 2019 s’inicia a Santa Coloma de Gramenet el projecte europeu Erasmus +:
L’avaluació formadora com a procés per a la millora de l’adquisició de les competències bàsiques“.

Aquest projecte aprovat per la Comissió Europea es desenvoluparà fins al 30 de setembre de 2020, amb la finalitat que reverteixi a tots els centres de la ciutat.

Degut a la situació generada per la pandèmia durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, se’ns ha concedit una pròrroga del nostre projecte fins el 30 de setembre de 2021.

Els centres que formen el consorci són les escoles Joan Salvat Papasseit i Tanit,  l’institut Torrent de les Bruixes, i el Centre de Recursos Pedagògics.

  A manera de resum, el projecte es proposa:
– Conèixer i millorar procediments d’avaluació formadora com a part del procés d’aprenentatge.
– Implementar metodologies de caràcter competencial que donin resposta de manera globalitzadora a les diferents competències bàsiques.
– Transferir els aprenentatges resultants del projecte a la resta de professorat dels centres del consorci i a la resta de professorat de Santa Coloma de Gramenet.
– Afavorir la internacionalització dels centres educatius

Tenint en compte aquests objectius, cada centre participant desenvoluparà el seu propi pla de treball d’acord amb el seu projecte educatiu, i com a grup de treball anirem compartint els coneixements, els materials i les experiències fruit del treball d’aquest consorci.

El projecte inclou:

  • Observacions en el centre educatiu (Job Shadowing)
  • Assistència a cursos de formació

 


Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.