Llengües estrangeres i projectes internacionals

PROJECTES INTERNACIONALS

Programa Erasmus +

Erasmus+ (Departament d’Educació)
Guia en castellà
Per cercar socis, formació, oportunitats de mobilitat… i estudiants d’Erasmus com a d’auxiliarsde conversa:

Per aprendre el funcionament bàsic de la plataforma eTwinning i obrir-hi un projecte.
Ofereix als centres europeus la possibilitat de comunicar-se entre ells, planificar i realitzar projectes amb l’alumnat.

Web School education Suport als programes europeus. Té buscador de cursos i de socis.

RECURSOS PER A L’AULA

RECURSOS PROFESSORAT

  • American English. A website for Teachers and Learners of English as a Foreign Language Abroad.
    Una pàgina interessant on es publiquen regularment webinars gratuïts sobre ensenyament de la llengua anglesa i que conté recursos en general.