Centres educatius

A Santa Coloma de Gramenet hi ha 21 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 9 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 2 instituts escola, 8 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 2 centres de formació d’adults, 1 escola oficial d’idiomes, 8 escoles bressol públiques (municipals) i 4 escoles bressol privades.