Seminaris i Grups de Treball del PFZ

Espais de formació dinamitzats pel Servei Educatiu dins del PFZ

Coordinació pedagògica de secundària

Grup de treball: educació física

Grup de treball: música a primària 

Grup de treball: Santa Coloma dansa

Seminari: biblioteques escolars (accés restringit a participants)

Seminari: caps d’estudis de primària (accés restringit a participants)

Seminari: Conèixer Santa Coloma

Seminari NEE

Seminari Xarxa Territorial de Cultura Digital
Projectes pendents de publicació al Nodes de la XTCD