Formació Transtorns conducta alimentària

Us informem de les activitats formatives Els trastorns de la conducta alimentària: prevenció de l’anorèxia i la bulímia des del centre educatiu que s’oferiran la primera quinzena del mes de juliol en col·laboració amb l’associació contra l’anorèxia i la bulímia (ACAB).

Aquesta formació pretén proporcionar informació i eines als orientadors i orientadores de centres de secundària i FP perquè siguin capaços d’identificar els senyals d’alerta d’un possible cas de trastorn de la conducta alimentària al centre educatiu, saber quins passos donar davant la sospita i conèixer quina metodologia i estratègies fer servir a l’hora de realitzar accions per prevenir els trastorns de la conducta alimentària i promoure la salut entre l’alumnat des del centre educatiu.

 Es tracta d’una jornada de 4h de durada sincrònica (amb un descans entre mig) adreçada a orientadors i orientadores de centres de secundària i FP, i 1h asincrònica per tasques de revisió de materials. 

Les sessions estan previstes el divendres 2/7/2021 de 9:00 a 13:30

2003390512 Els Trastorns de la Conducta Alimentària: detecció i prevenció al centre escolar

2003400512 Els Trastorns de la Conducta Alimentària: detecció i prevenció al centre escolar