Documents de referència


  • Xarxa Cb: Avaluar per aprendre
    Departament d’Educació
  • Avaluar per aprendre: recursos i referents 
    “Quan parlem d’avaluació, en realitat estem parlant d’aprenentatge”. Enllaços on trobar recursos i referents sobre l’avaluació formativa i formadora. Grup de treball de l’Associació Rosa Sensat.
  • Edutopia: Assessment
    Look beyond high-stakes testing to learn about different ways of assessing the full range of student ability — social, emotional, and academic achievement. George Lucas Educational Fundation.

 

Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.