APADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI. Convocatòria innovació

El 15 de març es va obrir convocatòria unificada de tots el programes i projectes d’innovació que promou el Departament d’Educació.

D’entre tots els programes us volem destacar el programa APADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI (vídeo promocional). A la nostra comarca disposem de molts elements patrimonials (culturals, socials, històrics, naturals) que en moltes ocasions ja es treballen als centres educatius o que poden ser susceptibles de ser treballats. El treball d’aquests elements i la participació al programa Apadrinem són compatibles amb altres programes d’innovació, ja que es poden connectar i integrar perfectament.

 • Està inspirat  en experiències prèvies que s’han desenvolupat en el nostre país i en altres països per fomentar el coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar i educativa. El programa implica qu​e un centre educatiu inclogui en el projecte educatiu del centre el coneixement, l’estudi i la projecció d’un element patrimonial de l’entorn local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius. Aquest coneixement afavorirà la implicació i el sentiment de pertinença al territori per part de l’alumnat.
 • El programa promou contextos d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat, afavoreix la transformació educativa que té en compte la participació activa dels i de les aprenents.

El programa va destinat a centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, ensenyaments professionals i centres de formació d’adults del Servei d’Educació de Catalunya.​

Places curs 2021-2022: es tindran en compte totes les sol·licituds que es rebin i es valoraran en funció de la demanda de cada territori.​

Requisits de participació:

 • Presentar el projecte dissenyat i planificat
 • Entregar la declaració de l’aprovació del claustre i del consell escolar per participar en el programa. Aquesta declaració ha de ser posterior a la publicació de la resolució.
 • Presentar una carta de motivació. El format és lliure: enregistrament audiovisual, infografia, carta, etc.
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

Els compromisos que implica l’acceptació per part del centre a l’hora de triar participar al programa consten  a l’annex 1, apartat 6, de la Resolució ENS/2037/2018:

 • La designació d’un equip impulsor del projecte format per professorat i algun membre de l’equip directiu tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
 • La implicació de l’equip docent per participar en el programa “Apadrinem” durant tres anys.
 • El desenvolupament de les fases del programa “Apadrinem”.
 • La participació en les activitats formatives del programa “Apadrinem”, si escau.
 • L’avaluació compartida amb el referent del CRP en finalitzar cada curs.
 • L’elaboració d’una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte d’acord amb les orientacions disponibles en aquesta pàgina.

Termini sol·licitud fins al 12 de maig (per eValisa)  i documentació a aportar: 

 • Sol·licitud, a la qual s’hi ha d’adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits.
 • Declaració de participació i compromís del centre. Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria no s’han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre, en què s’aprova la participació en el programa, cal adjuntar igualment aquest document, tot fent constar les dates previstes de reunió d’aquests òrgans i la tramesa posterior del compromís corresponent un cop aprovat.​
 • Projecte dissenyat i planificat.​

Podeu consultar el projecte Apadrinem La Romànica de l’Escola 1 d’Abril de la Palma d’Ebre.

Per qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 977402860 o a l’adreça de correu e3999108@xtec.cat 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>