Equip

El Servei Educatiu de la Ribera d’Ebre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de Recursos Pedagògics): Equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): Equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): Per donar suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.

El Servei Educatiu també disposa de CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius).

I col·labora amb l’Entorn d’Aprenentatge de l’Espai Natural de Sebes a Flix a la comarca

i els Camps d’Aprenentatge propers:

ampa

Podeu consultar els professionals assignats al vostre centre posant-vos en contacte amb el SE.