XARXES RIBERA D’EBRE-Formació per centres

COORDINACIONS INTERCENTRES. PFZ RIBERA D’EBRE

XARXES ENTRE CENTRES A LA RIBERA D’EBRE:

 

 • NOVA Coordinació curs 2020-21: TV, RÀDIO I VÍDEO A L’ESCOLA, taller d’equips de centres que s’inicia al segon trimestre amb el suport del mentoratge digital.

 

 • Seminari de Direccions de centres de Primària (Nou el curs 2018-19 dins el PFZ)
  Coordinació dels directors i directores dels centres docents d’educació infantil-primària de la Ribera d’Ebre,  en 5 sessions al llarg del curs.
 • Seminari de Caps d’Estudi de centres de Primària

      Coordinació de caps d’estudi dels centres docents de primària de la Ribera d’Ebre per a compartir experiències per a la renovació pedagògica (5 sessions itinerants en dijous tarda)

 • Seminari de coordinació d’educació infantil-cicle inicial (Nou el curs 2018-19 i continua)

     Coordinació del professorat d’educació infantil i cicle inicial dels diferents centres per a  compartir recursos i metodologies del treball a l’aula a l’educació infantil i  primer cicle de  primària. (5 sessions itinerants en dimecres tarda)

     Coordinació i temàtiques TAC del seminari XTCDigital proposat pel Departament d’Educació amb la participació comarcal de les coordinacions TAC dels centres de primària i secundària (sessions en dilluns tarda). El curs 2020-21 amb el desplegament del Pla Digital de Catalunya ha canviat la coordinació i les 5 sessions virtuals centralitzades es despleguen a cada territori mitjançant els fòrums a Odissea on participen més equips docents. Es continuen les trobades amb les/els coordinadors TAC de centres de la comarca.

 • Seminari d’Educació Especial

Coordinació de les docents d’educació especial de la Ribera per compartir experiències i recursos dins l’àmbit de la inclusió i l’atenció a la diversitat. (5 sessions en dimecres tarda)

 • Seminari de Biblioteques Escolars, seminari iniciat l’any 2010 i continua.

      Coordinació entre les mestres responsables les biblioteques escolars de la Ribera d’Ebre per compartir recursos, propostes lectores o pautes de cerca des de la biblioteca, seguint les directrius del Programa Puntedu del Departament d’Educació, fent xarxa al territori amb les biblioteques públiques i els serveis en línia. (5 sessions itinerants en dimecres tarda) Disposa d’un espai bloc propi: https://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/

 • Seminari d’especialistes d’anglès Primària-Secundària (Taller-NOU-Proposta PFZ 19-20 i 20-21)

Coordinació per organitzar un certamen o proposta d’escriptura creativa en anglès amb la participació de l’alumnat de cicle superior de primària i ESO d’intercanvi entre diferents centres de la Ribera. ( 5 sessions al llarg del curs)

 • Seminari d’educació física-coordinació referents salut (SVB) primària-secundària (Taller nou curs 2020-21 iniciat, propostat PFZ 19-20 però Anul·lat)

Coordinació entre el professorat d’educació física i els referents de salut dels centres seguint les pautes del Programa de Suport Vital Bàsic.

 

Coordinació entre els centres que participen en el Programa d’Educació per a la Sostenibilitat. ( 6 sessions al llarg del curs) 

 

 • Robòtica a primària i secundària (Taller internivells)

Compartir aplicacions didàctiques en robòtica educativa per als alumnes de primària i ESO.

 • Coordinació de Llars d’Infants (Visita formativa intercentres-Nou- curs 2018-19)

Coordinació de totes les llars d’infants de la Ribera per a compartir metodologies innovadores a partir d’una xerrada o d’una visita a una altra llar.

 • Coordinació del professorat de música (Trobada d’intercanvi internivells)

Compartir propostes i recursos per a l’educació musical als diferents centres docents. (Una sessió al segon trimestre)

 • Tradijoc (Grup de Treball)

Coordinació del professorat de secundària implicat en la trobada del Tradijoc  amb alumnes de primer d’ESO de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta  ( 5 sessions al llarg del curs)

 • Grup de treball CAMÍ DE SIRGA, grup de docents iniciat el curs 2016-17, per a donar a conèixer la comarca enfocant a l’Ebre.

 

 • Seminari d’Orientació Educativa a Secundària ( Taller entre centres/Grup de treball- Iniciat el curs 2018-19, continua el curs 19-20)

Orientadores educatives que comparteixen recursos entre els diferents centres de secundària de les Terres de l’Ebre ( 5 sessions al llarg del curs a Móra d’Ebre, amb la coordinació de l’orientadora de l’Institut Julio Antonio que aplega diferents comarques) 

Centres que formen part de la Xarxa de competències bàsiques per a desenvolupar processos de millora en l’adquisició de les competències bàsiques del seu alumnat, segons proposta territorial a les Terres de l’Ebre i projectes de centres.

 

+++++Consultar mapa de Programes d’Innovació per a completar les xarxes de centres del Departament d’Educació: https://innovacio.xtec.gencat.cat/programes

 

A la web del SE anem publicant les novetats de cada xarxa al llarg de cada curs.