Orientacions, Modalitats i Formats PFZ

Modalitats i formats PFZ

MODALITATS I FORMATS DE FORMACIÓ

Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.

Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

  1. Formació en centre: Assessorament, Formació interna de centre (FIC), Taller a centre i Visita formativa a centre.
  2. Formació per a centres: Seminari de coordinació, Curs/seminari d’equips de centre, Taller d’equips de centre.
  3. Formació individual: Taller, Curs, Seminari, Grup de treball, Conferència, Taula rodona, Trobada pedagògica d’intercanvi d’experiències,Jornada, Estada formativa a l’empresa i Estada formativa a l’estranger.

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:

  • Presencials: Activitats amb un percentatge important de l’assistència a les sessions de formació. En funció de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realització de tasques individuals o grupals.
  • Semipresencials: Activitats que combinen el treball a l’entorn virtual amb sessions presencials.
  • No presencials: Activitats realitzades totalment a l’entorn virtual d’Odissea.

* Trobareu més informació sobre la Formació interna de centre (FIC) en els enllaços: Formació interna de centre (XTEC) | Materials FIC (Ateneu) | Orientacions per al suport i el seguiment de la FIC

Podeu consultar les característiques de cada modalitat, a l’apartat 9 del document de formació permanent del professorat( pàgines 36-47): Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020, vigent per al curs 2020-21 amb calendari diferent.

Curs 2020-21: TOTES LES ACTIVITATS FORMATIVES EN MODALITAT VIRTUAL.