PROJECTES PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

4 Projectes d’Educació per la Justícia Global (Tèxtil, Electrònica Justa, Sobirania Alimentària i Banca Armada)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

(FINS EL 30 DE SETEMBRE)

Programa de formació i acompanyament al professorat dels centres públics i concertats de Les Corts per a implementar 4 projectes d’Educació per la Justícia Global amb alumnat de secundària i batxillerat. Aquest programa és un paradigma educatiu que promou accions que incideixin sobre les causes de les desigualtats i els conflictes, en la defensa dels drets humans i que actua sobre les pràctiques de poder injustes o discriminatòries que es generen en cadenes de subministrament global i pràctiques empresarials en diferents àmbits (electrònica, alimentació, tèxtil i banca) incidint en el coneixement i en la reflexió crítica sobre els impactes del sistema capitalista actual i dels nostres patrons de consum.

El programa pivota sobre tres eixos: Desigualtat, injustícies i Drets Humans, Cadenes de Subministrament globals i serveis bancaris, alternatives de consum, ecologia i feminismes.
Mitjançant una proposta de sessions teòriques pel professorat, mòduls formatius pels alumnes, projecte pràctic i intercanvi d’experiències entre els centres es proporcionaran eines teòriques i pràctiques per desenvolupar projectes de continuïtat als centres.

El programa consta de 3 fases: la primera adreçada al professorat, i la segona consta de la implementació dels projectes escollits pel professorat i dirigits a l’alumnat, i la tercera fase de tancament i intercanvi entre centres.

Calendari:
Fase 1 – Formació al professorat: Octubre-Novembre 2021 (online): 6 sessions de 2 hores més treball personal. Acreditació de 20 hores. Inscripció al GTAF a partir del 13 de setembre.

Fase 2 – Implementació del/s projectes a l’aula: Gener-Març 2022 o Abril-Juny 2022:

● Implementació de les activitats del programa formatiu escollit (Electrònica Justa, Banca Armada, Sobirania Alimentària i/o Tèxtil) pel professorat segons la seva línia educativa a l’alumnat durant el 2n o 3er trimestre en 6 sessions teòriques d’1h (mínim 6h)
● Sessió participativa i dinamitzada pel professorat i el personal formador especialitzat en cada projecte per decidir el projecte, servei o exercici pràctic que desenvoluparà l’alumnat i posteriorment l’execució d’aquest (5h) relacionat amb l’acció formativa prèvia. Aquesta fase es dissenya de forma col·lectiva i genera un compromís d’aplicació de tot el que s’ha après, tot
treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Exemples de projectes que podrien sorgir de l’alumnat: canvis de proveïdors de béns o serveis del propi centre, exposicions de sensibilització, representació d’una obra de teatre o realització d’un programa de ràdio. Els projectes podrien encabir un o diversos dels continguts tractats en les sessions).
● Assessorament personalitzat al professorat i de seguiment de la implementació del projecte (3h per projecte)

Fase 3 – Intercanvi, tancament i avaluació : Juny 2022:

● 1 conferència intercentres (2h) presencial o virtual (depenent de la situació sanitària) amb professionals amb expertesa en els diferents eixos del programa.
● 1 Jornada (2h) d’avaluació i tancament amb el professorat