ESPAIS DE DIÀLEG ALS CENTRES EDUCATIUS

Caixa d’eines per escoltar totes les veus

 

Decàleg per a conviure als centres educatius

Discrepància benvinguda. Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula.

Marina Caireta i Cécile Barbeito. Escola Cultura de Pau. Ajuntament de Barcelona. 2018.

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre

Manifest per a una educació democràtica en valors. Maig 2018

Aquest document presenta un conjunt de principis i propostes bàsiques sobre l’educació en valors en el context d’una societat democràtica i pluralista.

RECURSOS

Projecte de convivència. Departament d’Educació. Setembre 2019.

Els recursos de Sensiblització i reflexió, Eines, estratègies i models per poder dur a terme les propostes d’actuació del Projecte de convivència, Bones pràctiques de centres i Possibilitats formatives que s’ofereixen sobre cada tema.

La convivència als centres d’educació infantil i primària. Departament d’Ensenyament. 2007

El programa de convivència en els centres d’educació infantil i primària ofereix les eines pedagògiques adequades per incidir en tres àmbits principals de formació de la persona: la construcció de la pròpia identitat sent conscient que hi ha altres identitats (identitat), la necessitat de saber relacionar-se amb les altres persones (relació) i l’actuació sempre solidària (solidaritat).

La convivència als centres docents d’ensenyament secundaris. Programa i propostes pedagògiques. Departament d’Ensenyament. 2003

El programa de convivència en els centres d’ensenyament secundari posa l’accent en la necessitat de fomentar les relacions interpersonals en el si de cada centre i garantir que siguin positives; així mateix, parteix del diagnòstic previ de la nostra realitat i planteja propostes d’actuació basades en experiències contrastades i bones pràctiques.

Kxa Educació infantil i primària

Activitats per a treballar diferents aspectes que intervenen en la convivència. En aquest recurs es treballa la competència Social, la comunicació, les emocions, l’acollida, la ‘inclusió i la cultura de la pau i mediació.

5 Kxs de convivència (Secundària)

5 Caixes de convivència és un conjunt de recursos, en forma d’activitats, per a formadors i formadores i per als centres que desitgin treballar amb l’alumnat aspectes generals i específics dins dels projectes de convivència.

Agenda dels infants. Propostes per millorar el nostre benestar. Institut Infància i Adolescència. Ajuntament de Barcelona.

Recull de les 11 demandes de millora del benestar que fan els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Barcelona i les seves 115 propostes d’actuació.

Catàleg d’activitats antirumors. Barcelona acció intercultural. Ajuntament de Barcelona 

L’Estratègia BCN Antirumors neix l’any 2010, en el marc del Pla BCN Interculturalitat. És una estratègia comunicativa de sensibilització i formació que té com a objectiu generar eines i recursos per desmuntar rumors i estereotips que dificulten el procés intercultural

Guia de la participació dels infants. Ajuntament de Barcelona

Guia per  promoure la participació dels infants en la definició i planificació de les iniciatives participatives al barri, al districte i a
la ciutat.

Recursos per a conviure (amb la polarització) als centres educatius

Recursos pel professorat associats al document de propostes “Conviure (amb la polarització) als centres educatius” per a donar resposta a la situació actual.

Educació per la pau i la convivència en el marc escolar. Una mirada des de la formació del professorat. Marina Caireta. Escola Cultura de Pau. 2013. 

L’objectiu d’aquest document és mostrar i compartir el plantejament que l’Escola de Cultura de Pau fa en el seu treball de formació de professorat en educació per la pau i la convivència.

Revista convives sobre cultura de pau. Nº 18

Articles de reflexió sobre el tema i experiència de centres.

Círculos de diálogo. Revista Convives. Monográfico núm. 21.

En aquest monogràfic de la revista Convives trobareu molts articles interessants, i un article específic sobre cercles de diàleg d’en Vicenç Rul·lan,  amb exemples i respostes a les preguntes més freqüents que ens podem fer en relació amb el disseny i la implementació dels cercles proactius.

Som crítics.? Fonaments per a una educació compromesa. Marc Rosàs i Francesc Torralba. Informes breus 69. Fundació Jaume Bofill 2019.

En aquest Informe Breu trobarem una aproximació al concepte de pensament crític i una reflexió sobre la relació que té amb la filosofia. A més, farem un passeig per la història que ens mostrarà els principals eixos temàtics que han estat objecte del pensament crític.

Recursos de Fundipau

Recursos educatius per treballar  l’educació per la pau als centres educatius: dinàmiques i jocs, propostes didàctiques, cançons,… 

Recursos pedagògics per la transformació social i l’educació per la pau.

Guia de sistematització- per formadors, educadors i professors.  Servei Civil Internacional de Catalunya, Departament d’interior, Relacions institucionals i Participació, i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 2010. 

Lectures per parlar de política, llibertat, democràcia i resolució de conflictes amb infants i joves.

Recull de lectures que aborden conceptes i realitats molt actuals: política, democràcia, eleccions, conflicte, diàleg, desobediència, convivència, revolta, pau.

Grup IREF (Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia)

Conjunt de propostes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva, concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

Debat socràtic

Metodologia amb fàcil aplicació a les aules i centres educatius. Trobareu tots els materials utilitzats i una guia d’ús a Educació Demà identifica les tendències  de canvi amb més impacte en educació, et convida a debatre les seves implicacions reals sobre el terreny i a construir nous abordatges educatius a través d’espais de co-creació.

Com es pot abordar a l’aula el que està passant aquests dies?

En temps convulsos, com es poden afavorir la cultura de la no-violència i la convivència a l’escola? I com es poden acompanyar i transformar emocions com la por, la frustració i la ràbia?

Mediació i pràctiques restauratives. Institut per la convivència i l’èxit escolar. Govern Illes Balears

Documents i recursos de referència de l’àmbit de la convivència.

Temps de Cercle i Reunions en Cercle. Belinda Hopkins

Llibret molt pràctic sobre el Temps de Cercle de Belinda Hopkins. Trobareu idees per dissenyar diferents temps de cercle i moltes activitats de mescla i energitzants.

Les pràctiques restauratives a l’aula. Belinda Hopkins

Llibret síntesi del model que proposa Belinda Hopkins editat per l’Institut de Convivència i Èxit Escolar de Balears.

El petit Compass. Associació Ahead

Manual d’educació en drets humans per fer servir, treballar i viure’l amb grups d’infants i joves, per part de la comunitat educativa tant de l’àmbit formal, com no formal.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Projecte de convivència. Recursos. Departament d’Educació
Estratègia Barcelona antirumors. Ajuntament de Barcelona.
Escola Cultura de Pau. UAB.
Associació de mestres Rosa Sensat.
FundiPau
Institut per la convivència i l’èxit escolar. Govern Illes Balears